קודים ל Postal 1

על מנת להפעיל את הקודים, נקליד אותם במהלך המשחק. בהצלחה !

FLAMENSTEIN – לקבל את כל נשקי האש והתחמושת.
TITANIII – לקבל משגרי טילים וטילים.
IAMSOLAME – להיות במצב בלתי פגיע.
EXPLODARAMA – לקבל את כל הנשקים המפוצצים והתחמושת.
CARRYMORE – לקבל תרמיל מסע.
LOBITFAR – לקבל רימונים ובקבוקי תבערה.
CROTCHBOMB – לקבל מוקשים.
FIREHURLER – לקבל להביור ומכלי דלק.
healthful – לקבל בריאות מלאה.
thicksun – לקבל שריון ב-100%.
gimmedat – לקבל את הכל.
hesstilgood – לחזור לחיים מחדש.
theresnoplacelikeo – לדלג שלב.
thebestgun – לקבל שאט-גאן ותחמושת.
sternomat – לקבל מטול רימונים ותחמושת.
breakyosak – לקבל תחמושת לשאט-גאן.
myteamouse – כל הדמויות קטנות.
dawholeenchilada – לקבל נשקים נוספים.