קודים לRollerCoaster Tycoon 1

קודים לRollerCoaster Tycoon 1

רשימת הקודים של RollerCoaster Tycoon 1 :

שנה את שמו של אחד מהאורחים בפארק לפי הרשימה:
Chris Sawyer – שומר תמונות של מתקנים.
Melanie Warn – האורחים בפארק יותר שמחים.
Katie Brayshaw – האורחים בפארק מנופפים.
John Wardley – האורח חושב "!"WOW
John Mace – האורחים משלמים כפול על המתקנים.

כסף חופשי:
לך אל חלון הכסף על ידי לחיצה "F", ואז לחץ [ENTER]+[M] לקבל 5,000 דולר.
אפשר לעשות את הצי'ט הזה פעם בחודש.

כל השלבים, מתקנים וכסף ללא הגבלה:
הראשי, החזק לחוץ [SHIFT], הקש "rct2" והלחץ [ENTER]. אם הכנסת נכון, אתה תשמע מחיאות כפיים בתפריט.

* שני הצי'טים האחרונים עשויים לא לפעול בכל הגירסות.

מקווים שנהנתם מ קודים ל RollerCoaster Tycoon 1