קודים לSIM CITY 3000 סים סיטי 3000

קודים לSIM CITY 3000 למחשב (סים סיטי 3000)

 

במהלך המשחק, לחץ על [C] + [SHIFT] + [ALT] + [CTRL]. תיבה תופיע בצד למעלה.
הכנס את הקודים הבאים בתוכה ולאחר מכן, לחץ אנטר
i am weak – נותן את כל המענקים ואת כל הזדמנויות לבנות בניינים מיוחדים.
salt on – הופך את מי הים למים מלוחים.
salt off – הופך את מי הים למים מתוקים.
terrain one up – מעלה את כל פני השטח במשבצת.
terrain one down – מוריד את כל פני השטח במשבצת.
terrain ten up – מעלה את כל פני השטח ב10 משבצות.
terrain ten down – מוריד את כל פני השטח ב10 משבצות.
i am weak – נותן לבנות אזורי בנייה, מבנים ציבוריים וכדומה חינם.
call cousin Vinnie – יועץ חדש יופיע, הוא ייתן לך כסף ללא שאלות מיותרות ולא
תצטרך להחזיר לו.
garbage in, garbage out – ניתן לבנות את כל מבני האשפה.
power to the masses – 0 ניתן לבנות את כל מבני החשמל.
water in the desert – ניתן לבנות את כל מבני המים.