קודים ל SIM CITY 5 סים סיטי 5

קודים לSIM CITY 5 סים סיטי 5

רשימת קודים ל SIM CITY 5

*הקודים עובדים רק על מצב Sandbox ׁ

איך עושים מצב Sandbox? כשיוצרים משחק חדש, בחלון Create game תהיה לנו אופציה לסמן Sandbox mode. בהצלחה !

ALT+W = עוד $100,000

ALT+F = לעשות שרפה הפעל / כבה

ALT+C = פשע בעיר הפעל או לכבות

 ALT+M = בעיות בריאות בעיר להפעיל או לכבות

ALT+A = בעיות זיהום אויר הפעל\כבה

ALT+P = זיהום הקרקע הפעל\כבה

ALT+H = סימסים (אנשים) רחוב הפעל\כבה

ALT+S = ביוב הפעל\כבה

ALT+D = אסונות טבע הפעל\כבה

ALT+G = אשפה

 

מקווים שנהנתם מ קודים ל SIM CITY 5