קודים לRollerCoaster Tycoon 3: Soaked

קודים ל RollerCoaster Tycoon 3 : Soaked

רשימת הקודים ל RollerCoaster Tycoon 3 : Soaked

על מנת שהקודים יפעלו, יש להקלידם במקום שם של מבקר בפארק.

John D Rockefeller- לקבל עשרת אלפים דולרים.
Mouse- כל המבקרים צמודים לאדמה.
Atari- כל המבקרים שמחים.
Frontier- המתקנים לא מתקלקלים.
Sam Denney- המבקרים עולים על כל המתקנים.
Shifty- המבקרים רוקדים.
D Lean- עריכת המצלמה.
ATITech- הגדלת מהירות.
Atomic- פיצוץ.

מקווים שנהנתם מ קודים ל RollerCoaster Tycoon 3 : Soaked